Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Mikroporady.pl
Aktualności
 
2017-01-09

 

Ogłoszenie

o przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem lokalu znajdującego się w budynku przy ul. Rolnicza 3 w Cycowie

 

Wójt Gminy Cyców działając na podstawie art. 37 ust.4 i art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) oraz na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. 2014 r. poz. 1490), Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Cyców z dnia 14.12.2016 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem niżej wymienionego lokalu użytkowego:

  • Położenie nieruchomości – Cyców
  • Numer Działki – 105/6
  • KW – LU1W/00020312/6
  • Powierzchnia lokalu – 25,80 m2
  • Cena wywoławcza –  3,00 zł /1m2 za 1 miesiąc,      cena wywoławcza jest ceną netto. Po licytacji zostanie doliczony      podatek VAT w wys. 23%.
  • Wadium – 10,00 zł
  • Opis      nieruchomości – Lokal znajduje się w budynku przy ul. Rolnicza 3 w      Cycowie na działce nr 105/6
  • Przeznaczenie      w planie zagospodarowania przestrzennego – Tereny obsługi produkcji w      gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych oraz tereny zabudowy      usługowej.

 Przetarg odbędzie się dnia  14.02.2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Gminy

w  Cycowie, ul. Chełmska 42.

a)   Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: dokonanie w terminie do dnia 10.02.2017 r. wpłaty wadium w pieniądzu na konto Urzędu Gminy w BS Nr 04 8191 0003 2001 0009 4621 0001 z dopiskiem „ wadium- wynajem lokalu w budynku przy ul. Rolnicza 3” ( za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy)  i  przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

-        dowodu wniesienia wadium przed otwarciem przetargu,

-        dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika przetargu

-        notarialnego pełnomocnictwa dla osób uczestniczących w przetargu przez pełnomocników,

-        osoby prawne, przedstawiają aktualny wypis z rejestru sądowego oraz właściwe pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,

b)      najem lokalu nastąpi w drodze licytacji ustnej – najwyższa cena 1m2,

c)      czynsz za wynajem wylicytowany w przetargu płatny będzie w stosunku miesięcznym do końca każdego miesiąca,

d)     czynsz najmu podlega zmianie po zwiększeniu stawek za wynajmowany 1m2 lokalu na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Cyców.

e)       okres najmu maksymalnie 9 lat od daty podpisania umowy,

f)       oprócz czynszu najmu wygrywający przetarg zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych z użytkowaniem nieruchomości oraz opłat publiczno-prawnych (podatek od nieruchomości),

g)      przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie, które nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych,

      Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania ceny nabycia nie ma dalszych postąpień. Wadim wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet pierwszej opłaty za najem lokalu, pozostałym uczestnikom zwraca się wadium niezwłocznie po przetargu.

h)       uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od ogłoszenia wyniku przetargu, zaskarżyć czynności związane z wynajmem nieruchomości. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu albo w razie uznania skargi za niezasadną, informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowym Urzędzie Gminy na okres 7 dni. Organizator przetargu ustali termin zawarcia umowy najmu i powiadomi o tym wygrywającego przetarg. Jeżeli osoba ustalona jako najemca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy najmu, t. j. nie stawi się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

i)        zastrzega  się możliwość odwołania przetargu z podaniem przyczyny

Dodatkowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy pok. Nr 5 lub pod numerem telefonu (82) 5677003 wew. 36

Cyców dnia 04.01.2017 r.

 

Tomasz Cybulski

Komentarze

 
WpisData
Brak komentarzy do tego artykułu.

Twój komentarz
Treść*:
Imię i nazwisko*:
Mail*:
 
Wpisz co drugi znak zaczynając od pierwszego 36E45BA374:


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
SUBSKRYPCJA
/d0768kbro1/skrytka
BIP
sobota, 19 sierpnia 2017
231 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Zadaj pytanie wójtowi
zagospodarowanie przestrzenne
Fotogaleria
wp3
Portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
Euro Renoma
Piresze Kroki
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI