Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Mikroporady.pl
Aktualności
 
2017-02-14

Ogłoszenie

z dnia 14 lutego 2017 r.

O zleceniu realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Cyców, podaje do publicznej wiadomości informację o ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016 r. poz. 139 z późn. zm.) zwanej dalej ” ustawą”.

Oferta:

Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie MONAR

Tytuł zadania: Zwiększenie dostępności do pomocy profilaktycznej, terapeutycznej oraz rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniem, eksperymentujących i uzależnionych od substancji psychoaktywnych w tym alkoholu- mieszkańców Gminy Cyców.

Data wszczęcia procedury:10.02.2017 r.

Data ogłoszenia:14.02.2017 r.

Termin zgłaszania uwag do oferty:21.02.2017 r.

Załącznik: Skan oferty

Podstawa Prawna:

Zgodnie z art. 19a ustawy na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 cytowanej ustawy, Wójt Gminy może zlecić realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, jeżeli spełnią łącznie n/w warunki:

-wysokość dofinansowania lub finansowania zadania nie przekracza kwoty 10 000,00 zł.

-zadanie nie może być realizowane przez okres dłuższy niż 90 dni,

-łączna kwota środków finansowych przekazanych w roku kalendarzowym temu samemu podmiotowi, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.- środki finansowe przyznane z pominięciem otwartego konkursu ofert nie mogą przekraczać 20% dotacji planowanych w roku budżetowym na realizację  zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Procedura:

  1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ustawy, składa do Wójta Gminy wniosek na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.
  2. Uznając celowość realizacji zadania Wójt Gminy- zleca realizację zadania publicznego określonego we wniosku, po złożeniu przez organizacje pozarządowe lub podmiot określony w art. 3 ust 3 ustawy oferty.
  3. Oferta złożona jest wg uproszczonego wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.04.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego.
  4. W terminie do 7 dni od złożenia, ofertę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na okres 7 dni:
  • W Biuletynie Informacji Publicznej,
  • Na tablicy ogłoszeń Urzędu
  • Na stronie internetowej gminy.

       5. Przez okres upublicznienia, każdy może zgłaszać uwagi do oferty kierując je do Urzędu Gminy w Cycowie.

       6. Po upływie 7 dni i rozpatrzeniu ewentualnych uwag do oferty, Wójt Gminy niezwłocznie zawiera umowę na realizację zadania publicznego, którego załącznik stanowi złożona przez organizację pozarządową oferta.

  

Wójt Gminy

/-/Wiesław Pikuła

 UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA pobierz>>>

Tomasz Cybulski

Komentarze

 
WpisData
Brak komentarzy do tego artykułu.

Twój komentarz
Treść*:
Imię i nazwisko*:
Mail*:
 
Wpisz co drugi znak zaczynając od pierwszego E632DB5C07:


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
SUBSKRYPCJA
/d0768kbro1/skrytka
BIP
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Zadaj pytanie wójtowi
zagospodarowanie przestrzenne
Fotogaleria
wp3
Portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
Euro Renoma
Piresze Kroki
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI