Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Mikroporady.pl
Aktualności
 
2017-05-15

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Cyców

 

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z poźn. zm.)  

 

ogłasza:

otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego –
w  zakresie nauki, szkolnictwa, edukacji, oświaty i wychowania - prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w 8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów,
w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

 1. Zakres zadania:

Zadanie polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku
3-5 lat w  8 punktach przedszkolnych w miejscowościach Bekiesza, Garbatówka, Głębokie, Janowica, Kopina, Malinówka, Stawek i Świerszczów, w okresie od 01 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Punkty przedszkolne mają być czynne od poniedziałku do piątku (w dni nauki) po 8 godzin dziennie.

W zakres zadania wchodzić będzie:

1)   zapewnienie kontynuacji nauki dla dzieci w wieku 3-5 lat, z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii zimowych oraz innych ustawowo dni wolnych od pracy, w wymiarze:

-     zajęcia z edukacji przedszkolnej według obowiązującej podstawy programowej –
5 godz. dziennie,

-     zajęcia z języka angielskiego – 1 godz.  tygodniowo,

-     zajęcia logopedyczne - 2 godz.  co dwa tygodnie,

-     zajęcia z psychologiem- 1 godz.  w miesiącu.

2)   zatrudnienie 8  nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,

3)   zatrudnienie innych specjalistów do prowadzenia zajęć (psycholog, logopeda)
i nauczyciela do nauki języka angielskiego,

4)   punkty przedszkolne będą prowadzone w pomieszczeniach należących do Gminy Cyców i znajdujących się w budynkach Szkół Podstawowych w Bekieszy, Garbatówce, Głębokiem, Malinówce, Stawku, Świerszczowie oraz w Remizie OSP Janowica
i w Świetlicy Wiejskiej w Kopinie; pomieszczenia są wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia punktu przedszkolnego i zostaną użyczone bezpłatnie podmiotowi wybranemu w drodze konkursu,

5)   Gmina Cyców zapewni bieżące utrzymanie pomieszczeń pod punkty przedszkolne,
w tym ogrzewanie w okresie sezonu grzewczego,

6)   Gmina Cyców nie przewiduje dowozu dzieci do prowadzonych punktów przedszkolnych.

 

2. Kwota przeznaczona na realizację przedmiotowego zadania:

- w roku 2017 (na okres wrzesień-grudzień 2017 r.) wynosić będzie  - 150 000 zł,

- w roku 2018 (na okres styczeń-czerwiec 2018 r.) planuje się  – 220 000 zł.

 

 3. Zasady przyznawania środków.

Ofertę mogą składać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. 1817 z poźn. zm.) 

 4. Termin składania ofert upływa: 08 czerwca 2017 r. godz. 1500 (decyduje data wpływu do Urzędu).

 5. Miejsce składania ofert:  Urząd Gminy Cyców ul. Chełmska 42, sekretariat.

 6. Termin rozpatrzenia ofert: wybór ofert nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od ostatecznego terminu składania wniosków.

 7. Kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Złożone oferty będą rozpatrywane i oceniane przez Komisję Konkursową, powołaną
Zarządzeniem Wójta, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a)    atrakcyjności przedstawionego programu realizacji zadania w odniesieniu do
kosztów realizacji - 20 pkt,

b)   kosztów realizacji zadania - 20 pkt,

c)    proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób zaangażowanych
w jego realizację - 20 pkt,

d)   dokonań organizacji i doświadczenia w realizacji tego typu projektów - 20 pkt,

e)    dotychczasowej współpracy z Gminą Cyców - 20 pkt.

Wygra oferta, która uzyska największą liczbę punktów.

 8. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju:

a)      w okresie: styczeń – czerwiec 2016 r. zadanie zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 208 933,59  zł.

b)      w okresie: wrzesień – grudzień 2016 zadanie zostało zrealizowane i dotowane kwotą: 145 036,86 zł,

c)      w okresie: styczeń – czerwiec 2017 r. zadanie będzie zrealizowane i dotowane kwotą: 220 000,00 zł.

 9. Druki ofert dostępne w Urzędzie Gminy Cyców ul. Chełmska 42, pokój nr 16 oraz w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

10. Szczegółowych informacji udziela Andrzej Choma, tel. (82) 5677003 wew. 30.

 

Cyców, dnia 15 maja 2017 r.

 

                                                                                       Wójt Gminy Cyców

                                                                                     /-/ Wiesław Pikuła

 

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty,   pobierz>>>

Andrzej Choma

Komentarze

 
WpisData
Brak komentarzy do tego artykułu.

Twój komentarz
Treść*:
Imię i nazwisko*:
Mail*:
 
Wpisz co drugi znak zaczynając od pierwszego E1FF22E46A:


Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
SUBSKRYPCJA
/d0768kbro1/skrytka
BIP
sobota, 29 lipca 2017
210 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Marty, Konstantego, Olafa
Zadaj pytanie wójtowi
zagospodarowanie przestrzenne
Fotogaleria
wp3
Portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
Euro Renoma
Piresze Kroki
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI