Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
INFO 24
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości ze Świata     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Rozkład LOT     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     Pogoda     |     

Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim
Mikroporady.pl

Projekty uchwał

 

Sesja XVII

1. Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji Filialnej Szkoły Podstawowej w Bekieszy pobierz>>>

2. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Garbatówce pobierz>>>

3. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Malinówce pobierz>>>

4. Uchwała w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Stawku pobierz>>>

5.  Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego pobierz>>> , załącznik1 - Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cyców, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cyców, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. pobierz>>> , załącznik 2 -Plan sieci prowadzonych przez Gminę Cyców publicznych gimnazjów oraz granice obwodów dotychczasowych publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów, od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. pobierz>>> ,  załącznik 3 -Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cyców, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Cyców, od dnia 1 września 2019 r. pobierz>>>

 

 

Sesja XIV

1. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cyców na lata 2016-2022 pobierz>>> , załącznik - Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Cyców na lata 2016 – 2022 pobierz>>>

 2. Uchwała w sprawie  wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020, Oś Priorytetowa II: Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie pobierz>>>

3. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Cyców pobierz>>>

4. Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Cycowie pobierz>>>

5. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XV/133/12 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Cyców na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu pobierz>>>, Podział Gminy Cyców na okręgi wyborcze pobierz>>>, Uzasadnienie pobierz>>>

Sesja XIII 

1. Uchwała w sprawie określenia warunków oraz wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części pobierz>>> 

2.  Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Cyców pobierz>>>

3. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Cyców Kolonia Druga pobierz>>>

4. Uchwała w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum, przedszkoli i punktów przedszkolnych oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Cyców na rok szkolny 2016/2017 pobierz>>>

5. Uchwała w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Cyców pobierz>>>

6. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości pobierz>>>, deklaracja pobierz>>>

7. Uchwała w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierz>>>

 

Tomasz Cybulski
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
SUBSKRYPCJA
/d0768kbro1/skrytka
BIP
poniedziałek, 21 sierpnia 2017
233 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Franciszka, Kazimiery, Ruty
Zadaj pytanie wójtowi
zagospodarowanie przestrzenne
Fotogaleria
wp3
Portal turystyczny Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego
Euro Renoma
Piresze Kroki
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI